Otwarte

Tematy szkoleniowe proponowane w tej formule odpowiadają na bieżące potrzeby rynku oraz wynikają z dogłębnej analizy i doświadczeń biznesowych naszych trenerów.

Najbliższe szkolenia:

Zamknięte

Formuła ta sprawdza się idealnie w przypadku realizacji pojedynczych szkoleń oraz projektów szkoleniowych, których cele oparte są na analizie aktualnych potrzeb szkoleniowych. Dzięki takim działaniom rozwiazywanie zaistniałych problemów jest łatwiejsze zarówno dla pracowników jaki i kadry zarządzającej. Tego typu wsparcie nie kończy się na sali szkoleniowej, ale jest swojego rodzaju doradztwem pomagającym wdrożyć wypracowane przez zespół rozwiązania. Na zakończenie projektu zamkniętego przygotowywane są raporty umożliwiające podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Projekty Szkoleniowe

Realizując projekty szkoleniowe skupiamy się przede wszystkim na: podniesieniu kompetencji pracowników i kadry zarządzającej, uporządkowaniu istniejących procesów w firmach, zwiększeniu oszczędności i zysków firm. Wszystkie koncepty szkoleniowe projektowane są na podstawie wyników analiz przeprowadzonych w organizacji i w ścisłym porozumieniu z najwyższą kadrą zarządzającą. Dzięki najwyższym standardom realizacji na bieżąco raportujemy efekty pracy, dzięki czemu rezultaty końcowe są doskonałe i wpływają korzystnie na realizację długofalowych działań firmy.

Trenerzy

Współpracujemy z gronem kilkudziesięciu specjalistów z różnych obszarów tematycznych. Nasz zespół tworzą trenerzy, coachowie, audytorzy, asesorzy, konsultanci oraz doradcy. Są to osoby doskonale przygotowanie merytorycznie oraz metodologicznie. Cechują się doświadczeniem i praktyką w dziedzinach, w jakich się specjalizują, niejednokrotnie pracując na styku kilku obszarów co stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej.