Skutecznie pozyskujemy dotacje i obsługujemy projekty dla biznesu i jednostek publicznych budujemy także własne autorskie programy wsparcia dofinansowane ze środków UE.

Zespół współpracujących z nami ekspertów przyczynił się do pozyskania finansowania publicznego w łącznej wysokości ponad 1 miliarda złotych!, a dowodem naszej skuteczności są czołowe miejsca w rankingach firm doradczych, które od kilku lat potwierdzają naszą pozycję regionalnego lidera (m.in.: forbes 08/2010, Fundusze Europejskie 38/2010, 44/2011, 54/2013).

INWESTYCYJE, BADANIA I ROZWÓJ

Dotacje na inwestycje oraz badania i rozwój: prace badawczo rozwojowe, infrastruktura, maszyny i urządzenia, systemy informatyczne, ochrona środowiska/odnawialne źródła energii, targi i misje handlowe, E-biznes. Nasze doradztwo opieramy na wiedzy kilkunastu osób związanych od wielu lat z funduszami UE. Wiedza oparta na analizie kilku tysięcy wniosków o dofinansowanie, pozwala na realne określenie możliwości aplikacyjnych dla danego przedsięwzięcia, a to jest gwarancją naszej bardzo wysokiej skuteczności (98%). Naszym celem jest odciążenie Klientów w trakcie procedury ubiegania się o dotację oraz profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, który uzyskał dofinansowanie.

EDUKACJA – SZKOLENIA – DORADZTWO

Dotacje no rozwój kapitału ludzkiego: projekty rozwojowe, projekty szkoleniowe, coaching, kursy zawodowe. Tworzymy zespół kompetentnych specjalistów, którzy posiadają bogate doświadczenie i wysoką skuteczność w przedsięwzięciach związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami unijnymi w ramach przedsięwzięć szkoleniowo-doradczych. Jesteśmy Liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich finansujących kompleksowe projekty rozwojowe zarówno dla przedsiębiorstw jak i administracji samorządowej. Wdrożyliśmy ponad 20 projektów różnego typu na kwotę przekraczającą 25 mln zł.

 

FUNDUSZE ZWROTNE

W perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 zwiększy się znacząco udział zwrotnych form wsparcia. Dofinansowanie w formie preferencyjnych pożyczek powoduje, że każde euro może być dzięki temu mechanizmowi wykorzystane kilkakrotnie. Nasza Firma jest doskonale przygotowana do pozyskiwania funduszy zwrotnych, na bieżąco monitorujemy dostępność oraz warunki aplikowania o środki na rozwój Państwa firm. Nasze doświadczenie opieramy na złożonych w perspektywie 2007 -2013 wnioskach do programu JEREMIE.

ROZLICZANIE PROJEKTÓW

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie rozliczania finansowego projektu rekomendowanego do dofinansowania. Minimalizujemy ryzyko związane z wystąpieniem nieprawidłowości, które mogą prowadzić do obowiązku zwrotu dotacji, a podejmowane przez nas działania sprawią, że przyznana Państwu dotacja bez trudu trafi na konto po zrealizowanej inwestycji. Zakres usługi rozliczania obejmuje: przygotowanie wniosków o płatność, stałe doradztwo w zakresie prawidłowego realizowania obowiązków zawartych w umowie o dofinansowania (m.in. promocja, zapytania ofertowe, zmiany w projekcie, wskaźniki, płynność), wsparcie w kontakcie z instytucją udzielającą wsparcia, przygotowanie do kontroli.