Pegaz Group Sp. z o.o.
Sopot 81-743 ▪ ul. 3-go Maja 46
Tel.: +48 58 555 19 27 ▪ fax: + 48 58 555 19 28
biuro@pegazgroup.pl

Warszawa 01-041 ▪ ul. Okopowa 56/109
Tel.: 792 779 850
warszawa@pegazgroup.pl

Pegaz Group Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 46, 81-743 Sopot
Regon 634486196 NIP 783-15-77-421 KRS 0000166777
VIII Wydz. Gospodarczy KRS w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ
Kapitał Zakładowy 50 000 zł
BZ WBK SA 80 1090 1098 0000 0001 0100 0452