ISO

Chętnych zapraszamy na szkolenie skierowane do kandydatów na Audytorów Wewnętrznych pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą technik, zasad i metod oceny systemów zarządzania.  Podczas szkolenia  będą omawiane nowe wymagania norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie efektywnego przeprowadzenia audytów wewnętrznych oraz przeglądu zarządzania, tak aby móc skutecznie doskonalić wdrożony system.

Termin szkolenia: 25 – 27 września 2017
Lokalizacja: ul. 3 Maja 46, Sopot
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2017

CEL SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia po zaliczeniu kursu będą umieli efektywnie planować, przeprowadzać oraz raportować audyty wewnętrzne systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami procedury oraz wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i środowiskiem ISO 14001:2015.

PROGRAM SZKOLENIA

agenda_szkolenia_aw_2017B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZT SZKOLENIA

Koszt związany z przeprowadzeniem 3 dniowego szkolenia dla Audytorów Wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wymagania nowych norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 dla 1 osoby wynosi 950,00 zł netto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Cena obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch.

Koszty zakwaterowania pokrywa uczestnik, natomiast z chęcią pomożemy Państwu w zorganizowaniu noclegu.

Formularz zgłoszeniowy proszę  przesyłać na adres: h.postola@pegazgroup.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Szkolenie prowadzi trener – praktyk Pan Paweł Bęben, na co dzień zajmujący się projektowaniem oraz wdrażaniem systemów zarządzania wg norm ISO. Posiada on uprawnienia audytora wewnętrznego oraz wiodącego jak również współpracuje z jednostkami certyfikującymi w zakresie szkoleń systemów zarządzania wg norm ISO.

W przypadku jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy Państwu informacji telefonicznie:
603 951 936 lub mailowo: h.postola@pegazgroup.pl